El kit encara s’està provant però ja pot sol·licitar-lo

 

Labile Plasma Iron (LPI) Kit

Codi 40010

La talassèmia, el síndrome mielodisplàsic, l’hemocromatosi hereditària i altres trastorns metabòlics del ferro poden provocar sobrecàrrega de ferro en l’organisme. Aquesta situació es caracteritza per nivells elevats de ferro sèric a la sang, saturació de la transferrina i ferritina sèrica, i sovint, per la presència de ferro no unit a la transferrina (NTBI).

En molts pacients amb sobrecàrrega de ferro, part del NTBI pot generar espècies reactives d’oxigen (ROS) en la sang i en les cèl·lules afectades. Això pot causar danys en òrgans sensibles com el fetge, el pàncrees i especialment el cor.

Nosaltres oferim un mètode informatiu per mesurar els nivells de ferro en sèrum/plasma. Aquest assaig detecta el Ferro No Unit a Transferrina (NTBI) i mesura l’activitat redox específica del ferro en plasma mitjançant tecnologia de fluorescència. L’assaig proporciona una mesura del ferro potencialment tòxic en el plasma que està actiu en la redox (làbil) perquè no està unit a la transferrina. Aquesta eina innovadora permet monitoritzar a pacients que reben transfusions regulars i tractament quelant. L’ús clínic d’aquests biomarcadors ajuda a avaluar si hi ha sobrecàrrega de ferro a la sang i a determinar l’eficàcia dels tractaments quelants.

Instructions for Use