Estudis Bioquímics de Hepcidina

Estudi bioquímic de mesura de Hepcidina sèrica o plasmàtica per kit d’ELISA (Codi 90010)

La mesura de l’hormona hepcidina, hormona que controla el metabolisme del ferro, és un important marcador per a l’ajuda en el diagnòstic de malalties relacionades amb el metabolisme del ferro. Aquest pèptid de 25 aminoàcids es pot detectar en sèrum, plasma i orina. La nostra companyia ha posat a punt aquesta determinació mitjançant ELISA. Aquesta mesura és útil per al diagnòstic i estudi de malalties del metabolisme del ferro i l’anèmia inflamatòria també coneguda com anèmia de la malaltia crònica.

Per a realitzar aquest estudi enviï’ns el formulari «Sol·licitud d’estudi genètic o estudi bioquímic» amb l’opció 90010 de la pag. 2 marcada.

 

Procediment d’enviament de mostres per a estudis bioquímics de mesura de hepcidina

Enviar per correu ordinari o juntament amb la mostra els següents documents:

–  Sol·licitud d’estudi de mesura de hepcidina degudament emplenada.

– Consentiment informat de diagnòstic (obligatori) signat pel pacient (o per un tutor / progenitor en cas que el pacient sigui menor d’edat).

– Consentiment informat de recerca (opcional) signat pel pacient (o per un tutor / progenitor en cas que el pacient sigui menor d’edat) en el cas que el pacient estigui interessat en participar en un projecte d’investigació.

Si alguna documentació no fos correcta, es contactaria via e-mail o telefònica amb el metge sol·licitant per obtenir la informació necessària. Si tota la documentació és correcta s’envia al metge el pressupost de l’estudi sol·licitat. Aquest pressupost s’ha de tornar signat (per correu ordinari o per mail) abans de la finalització de l’estudi.

És important tenir en compte:

  1. Volum de mostra a enviar i manera d’enviament: 1 ml de plasma (heparina) o SÈRUM CENTRIFUGAT recollits al matí, emmagatzemats en un tub de 2 ml-propilè. És important saber:

– La hepcidina té un ritme circadià i la seva concentració fluctua durant les 24 hores d’un dia. Per tant, és molt important recollir les al matí (7: 00-9: 00 Hora am) en subjectes en dejú

– La hepcidina tendeix a agregar-se i pegar-se al plàstic dels tubs de laboratori. Per tant, evitar l’ús de tubs de plàstic més grans que 1 o 2 ml. Utilitza tubs de propilè.

La mostra ha de ser enviada FRESCA o CONGELADA A GEL SEC. Si us plau, evitar els cicles de congelació i descongelació. Per a cada mostra s’ha d’especificar en el document de la sol·licitud d’estudi quin tipus de mostra (plasma / sèrum) i estat (fresc / congelat) s’envia.

  1. Contactar per mail amb info@bloodgenetics.com per informar de l’enviament de la mostres (d’aquesta manera estarem alerta per a la correcta recepció) especificant en l’assumpte de l’email que s’envien MOSTRES PER A ANÀLISI BIOQUÍMIC D’HEPCIDINA.
  2. Horari de recepció de mostres: De dilluns a dijous de 9.00 a 17.00h (es prega no enviar les mostres en divendres).
  3. Notificació de recepció de mostres: Es contactarà amb el metge per informar de l’arribada de les mostres a les nostres instal·lacions.
  4. Notificació de resultats: Un cop completat l’estudi, es remet per correu certificat o per E-mail encriptat un informe amb els resultats obtinguts, així com la factura de l’estudi realitzat l’import ha de ser abonat en els 30 dies posteriors a la finalització de l’estudi.
  5. Adreça d’enviament de les mostres:

BLOODGENETICS S.L.

C/Verge de Guadalupe, 18

08950 Esplugues de Llobregat

Tel. (+34) 636147238

info@bloodgenetics.com

www.bloodgenetics.com

90010-hepcidina fondo azul-BIOQUIMICA 90010