Certificats i acreditacions de qualitat

La Dra. Mayka Sanchez té l’Acreditació en Genètica Humana per part de la «Asociación Española de Genética Humana» des de l’abril de 2010.

Avaluació Externa de Qualitat (EQA) per part de la Xarxa de Qualitat en Genètica Molecular de la Unió Europea (EMQN)

BLOODGENETICS S.L. ha superat els següents esquemes d’EQA per EMQN (2023):

  • Esquema complet de seqüenciació de Sanger
  • Seqüenciació de línia germinal NGS (Next-Generation Sequencing)