Estudis Genètics per Sanger

Estudi de Hiperferritinemia Hereditària amb Cataractes (Codi 20050)

 

La ferritina és la proteïna responsable de l’emmagatzematge i la distribució intracel·lular del ferro. Es compon de dues subunitats anomenades L-ferritina i H-ferritina. La síntesi d’aquestes subunitats està controlada per proteïnes reguladores anomenades proteïnes reguladores de ferro (IRP) que s’uneixen a un element regulador denominat element sensible al ferro (IRE) present en el 5’UTR de l’ARNm de cadascuna d’aquestes dues subunitats.

 

La síndrome de hiperferritinemia hereditària cataracta (HHCS) (OMIM # 600886) es caracteritza per nivells elevats de ferritina sèrica sense sobrecàrrega de ferro amb cataractes congènites i una herència autosòmica dominant. La producció excessiva de ferritina es deu a mutacions en l’element regulador anomenat element sensible al ferro (IRE) en la ferritina L (FTL). Múltiples mutacions en el IRE de la Ferritina L han estat descrites com a causants de HHCS (Luscieti et al., 2013). L’excés de ferritina s’acumula en la lent ocular el que condueix al desenvolupament de cataractes. El grau d’afectació varia fins i tot entre individus amb la mateixa mutació. Un diagnòstic genètic correcte d’aquesta malaltia és important, ja que sovint es confon amb hemocromatosi hereditària a causa dels alts nivells de ferritina sèrica presents en ambdues malalties. Aquesta síndrome va descriure per primera vegada el 1995 (OMIM # 600886).

 

Referències

  • Beaumont, C., Leneuve, P., Devaux, I., Scoazec, J.-Y., Berthier, M., Loiseau, M.-N., Grandchamp, B., Bonneau, D. Mutation in the iron responsive element of the L ferritin mRNA in a family with dominant hyperferritinaemia and cataract. Nature Genet. 11: 444-446, 1995. [PubMed: 7493028]
  • Girelli, D., Olivieri, O., De Franceschi, L., Corrocher, R., Bergamaschi, G., Cazzola, M. A linkage between hereditary hyperferritinaemia not related to iron overload and autosomal dominant congenital cataract. Brit. J. Haemat. 90: 931-934, 1995. [PubMed: 7669675]
  • Luscieti S, Tolle G, Aranda J, Campos CB, Risse F, Morán É, Muckenthaler MU,Sánchez M. Novel mutations in the ferritin-L iron-responsive element that only mildly impair IRP binding cause hereditary hyperferritinaemia cataract syndrome. Orphanet J Rare Dis. 8:30, 2013. [PubMed PMID: 23421845